Sektor turizma
Potporni Sektori
Sektor turizma u Bosni i Hercegovini ima neobičan spektar prirodnih, kulturnih i historijskih znamenitosti. Ove prednosti, zajedno sa geografskom pristupačnošću zemlje pružaju velike mogućnosti za privlačenje posjetilaca. Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom posljednjih pet godina, a udio sektora turizma u BDP-u BiH iznosi najmanje pet procenata. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC) predviđa da bi zarada od međunarodnih posjetilaca i turističkog proizvoda BiH mogla generirati 15% bh. izvoza do 2019. godine.
Sektor turizma

Sektor turizma u Bosni i Hercegovini ima neobičan spektar prirodnih, kulturnih i historijskih znamenitosti. Ove prednosti, zajedno sa geografskom pristupačnošću zemlje pružaju velike mogućnosti za privlačenje posjetilaca. Dolasci stranih turista su se otprilike udvostručili tokom posljednjih pet godina, a udio sektora turizma u BDP-u BiH iznosi najmanje pet procenata. Svjetsko vijeće za putovanja i turizam (WTTC) predviđa da bi zarada od međunarodnih posjetilaca i turističkog proizvoda BiH mogla generirati 15% bh. izvoza do 2019. godine.

Koliko god ovo bilo ohrabrujuće, ovaj učinak, prema stanovištu mnogih analitičara, ostaje daleko ispod potencijala, zbog različitih izazova koji ograničavaju globalnu konkurentnost bh. turizma. Ovo podrazumijeva pitanja kao što su nedostatak snažne razvojne politike za sektor turizma u okviru lokalne samouprave, nedovoljna razvijenost i neadekvatno upravljanje brojnim turističkim lokacijama, nedostatak međunarodnih standarda i certifikacije u sektoru turizma, neuklanjanje otpadaka i neodržavanje urbanih i ruralnih sredina, slabe institucionalne i poslovne veze sa međunarodnim tržištima, te još uvijek nepovoljna globalna slika BiH, čijem rješavanju se nije pristupilo učinkovitom kampanjom brendiranja i marketinga zemlje.

Kroz svoje glavne partnere za implementaciju, projekat FIRMA sarađuje sa privatnim pružateljima turističkih usluga, te sa lokalnim, državnim i međunarodnim organizacijama koje pružaju podršku razvoju ovog sektora. Rad projekta FIRMA u sektoru turizma organiziran je kroz niz aktivnosti usmjerenih ka unapređenju turističkih proizvoda, proširivanju veza sa globalnim turističkim tržištima, unapređenju politike i regulatornog okruženja u odnosu na turizam, te profesionalizaciju radne snage u sektoru turizma Bosne i Hercegovine. Projekat FIRMA fokusiran je na određene lance vrijednosti u okviru turističkog sektora, uključujući turizam na otvorenom, kulturno-historijski turizam, te turizam „gradskog predaha“. Cilj svih aktivnosti koje podržava projekat FIRMA je povećanje prodaje, zaposlenosti, prihoda i privlačenja investicija u sektoru turizma. 

Design by ArtLogika